تبلیغات
علوم تربیتی - معلم اثر بخش
علوم تربیتی

آرشیو موضوعی

آرشیو

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

معلم اثر بخش

یك معلم اثر بخش چه كسی است ؟
معلمانی اثر بخش هستند كه دستیابی به اهداف خاصی رادرنظرمی گیرند، خواه این اهداف توسط خود آنان ویا دیگران تهیه وتدوین شده باشند، در نتیجه آنان كه به دنبال بررسی موارد افزایش اثر بخشی معلمان هستندبایداهداف مورد نظر معلمان را با دقت بشناسند،صرف نظر از اینكه چنین اهدافی توسط معلمان یا دیگران تدوین شده باشد.
نتیجه ی منطقی این امر آن است كه معلمان اثر بخش باید دانش و مهارتهای مورد نیاز جهت دستیابی به اهداف مورد نظر راداشته باشند ونیز بایدبتوانند آنها را در زمان مناسب به شیوه ی مطلوب و مورد انتظار به كار گیرند . 
معلمان در مقام برنامه ریز وطراح آموزشی، در چند گروه قرار میگیرند و با شناخت ویژگیهای خاص حرفه ای یا غیر حرفه ای بودن آنان مشخص می شود .
معلمان اثربخش و معلمان ناکارا
تفاوت بین نقش یك معلم اثر بخش و ناکارادرایفای نقش خود به عنوان تسهیل كننده یادگیری در كلاس درس
 معلمان اثر بخش :
1-كارهایشان بخوبی سازمان یافته و آماده است ؛ یعنی از وقت و زمان خود بخوبی استفاده می كنند و می كوشند تا برنامه خود را از قبل تنظیم و از لحظه لحظه كلاس برای یادگیری استفاده كنند .
معلمان ناکارا :
 1- می گویند به اندازه ی كافی كارم منظم است ،ولی عملاً در این زمینه اقدام مؤثری به عمل نمی آورند و به واسطه نداشتن برنامه قبلی دچار بی نظمی در كلاس هستند .
معلمان اثر بخش :
2-برای عوض كردن موضوع بحث و گفتگو از لحظه ها استفاده می كنند ؛یعنی در كلاس فعالیتهای متنوعی را باعث می شوند و هر حادثه یادگیری مقدمه و بهانه ای برای حادثه یادگیری دیگر می شود .
معلمان ناکارا :
2-فواصل زمانی طولانی باعث سكوتهای طولانی در كلاس می شود ؛ یعنی هم دانش آموز و هم معلم به دلیل تغییر از یك حالت به حالت دیگر ، حواسشان پرت می شود .
معلمان اثر بخش :
3-از برنامه یا جدول یادگیری سریع استفاده مناسب می كنند ؛ یعنی كلاس را به صورت زنده و شاد و فعال اداره می كنند و در عین حال ، بردانش آموزان فشاری بیش از حد ظرفیت آنان وارد نمی آورند .معلمان ناکارا :
3-از برنامه یادگیری كُند استفاده می كنند و در عین حال موجب سر در گمی دانش آموزان می شوند .مرتباً مشق و درس دانش آموزان را چك می كنند و موجبات گیجی و سر در گمی آنان را فراهم می آورند .
معلمان اثر بخش :
4دانش آموزان را برای یادگیری انگیخته نگه می دارند ؛ یعنی آنچنان فضای روانی را ایجاد می كنند كه دانش آموزان نسبت به یادگیری مطالب كنجكاو و انگیخته باقی می مانند .
معلمان ناکارا :
4- دانش آموزان بدون احساس كنجكاوی یا انگیخته شدن ، خود را مجبور به انجام دادن تكالیف درسی احساس می كنند .
معلمان اثر بخش :
5- موجباتی را فراهم می آورند كه هر چند دانش آموزان در حال نشسته به یادگیری می پردازند ، اما برای انجام دادن فعالیت های یادگیری ،هیجان و انگیزه ی لازم را دارا باشند .
معلمان ناکارا :
5- فضای روانی كلاس به نحوی است كه یادگیری برای دانش آموزان به صورت كار خسته   كننده ای در می آید ، معلم مسائل متعددی را برای حل ارائه می دهد و دانش آموزان نیز باجبار به كار مشغول می شوند .
معلمان اثر بخش :
6- دانش آموزان را تشویق به انجام دادن فعالیتهایی می كنند كه مكمل فعالیت های قبلی است یعنی هر مطلب جدید را چنان مطرح می سازندكه با موضوع قبلی در ارتباط و تكمیل كننده موضوع قبلی است . 
معلمان ناکارا :
6- غالباً مدیریت و رهبری مغشوش و دستخوش تغییر و تبدیل معلم، باعث از بین رفتن تمركز دانش آموزان نسبت به یادگیری مطالب می گردد.
معلمان اثر بخش :
7- آگاه هستند ؛ یعنی آنچنان كنترل كلاس را در اختیار دارند كه گویی چشمی نیز در پشت سر دارند ، ولی دانش آموزان احساس نمی كنند كه تحت كنترل یا فشار معلم هستند .
معلمان ناکارا :
 7- رفتار معلم آنچنان است كه به نظر می رسد نسبت به آنچه در كلاس درس می گذرد آگاهی ندارد و تنها به یك دانش آموز توجه می كند و دانش آموزان دیگر را نمی بیند .
وقتی بحثی را مطرح می سازد زمان بندی آن را رعایت نمی كند و در نتیجه دانش آموزی را كه اشتباه كرده است ، متهم می كند ، واكنشهای بیش از اندازه نشان می دهد ، آثارنامطلوب در دانش آموزان باقی می گذارد و بالاخره اعتبار خود را نزد آنان از دست میدهد .


آموزش اثر بخش معلم از نظر گوردون
در حالت نخست،معلم رفتار دانش آموز را می پذیردو مانعی در برآورده کردن نیازهای دانش آموزتوسط معلم به وجود نمی آید.در اینجا هدف معلم عبارت است از کمک به دانش آموز.در حالت دوم رفتار دانش آموز برای معلم قابل قبول نیست؛ زیرا عملا در برآورده سازی نیازهای دا نش آموز مانع به وجود می آورد. در این حال معلم تنها می تواند به خودش کمک کند.      در هر مورد باید مهارت خاصی داشت.آموزش اثر بخش معلم دارای الگویی است که به کمک آن می توان مشخص کرد که در هر مورد از چه شیوه ای استفاده شود.کتاب گوردون با عنوان آموزش اثربخش معلم راهنمای   خوبی است
زمینه آموزش اثربخش معلم 
خواننده نباید از مفهوم «آموزش اثربخش» معنایی کلی بر داشت کند.و یا هر معنایی را برای آن       در نظر بگیرد ،بلکه این اصطلاح اشاره به خصوصیت ویژه الگویی ارتباطی دارد که توسط«توماس گوردون» طرح ریزی شد. الگوی او نمونه ا ی ا ز ا یدئولوژی ا نسان گرایانه است که به صورت مهارتهای عملی بیان شده است.
این الگو ابتدا در کتاب گوردون تحت عنوان «آموزش اثر بخش والدین»(1970)مطرح شد.سپس           نام آن به «آموزش اثربخش معلم »تغییر یافت (1947)و اخیرا نیز«آموزش اثربخش رهبر»نام گرفته است     (1977).    کاربرد عمومی این الگوناشی از شباهتهایی است که در روابط بین انسانها دیده می شودونیز مهارتهایی که لازمه این ارتباط است. این الگوی آموزشی توصیف کننده فرایند ارتباط میان دو دسته از مردم است ،خواه این رابطه به صورت مادر –کودک،معلم-دانش آموزباشد وخواه مدیر-کارمند
الگوی آموزش اثربخش  
این الگو را به بهترین وجه می توان از نگاه یا دید کسی که به رفتارهای همه مردم توجه   می کند، نشان داد.از این دیدگاه،می توان رفتارهای قابل قبول را در قسمت بالای آن و رفتارهای غیر قابل قبول را در قسمت پایین نمایش داد.    ا ین اولین تصمیم است که فرد استفاده کننده ا ز الگو باید بگیرد.آیارفتاردیگران«قابل قبول»یا«غیر قابل قبول»است؟
بر اساس نظریه گوردون«رفتار قابل قبول »رفتاری است که دیگران باانجام آن،در برآورده کردن نیازهای شما مانعی ایجاد نمی کنند. این نکته به این معنا نیست که شما دوست داریدچنین رفتاری ادامه یابد.«رفتار غیر قابل قبول» به این معنا است که دیگران با انجام آن در روند برآورده سازی نیازهای شما ایجاد مزاحمت می کنند.این هم به آن معنا نیست که   رفتار آنان غیر اخلاقی است ،   بلکه شما فقط دوست دارید این رفتار متوقف شود
ما برای شناخت نمونه های این دو گروه رفتار کمی مشکل داریم. خط مرز طبقه «قابل قبول»          شناور،و به بالا و پایین در حال نو سان است.خود فرد،دیگران و محیط بر این نوسان تاثیر دارند. بعضی روزها شما احساس خوبی داریدوبنا براین همه چیزبه خوبی پیش می رود .بسیاری از رفتارهای دیگران نِز به عنوان «قابل قبول »توصیف می شود .بعضی روزها هم بنا به هر دلیلی         شما احساس خوبی نداریدبنا بر این «خط افتراقی»بالا می رود. رفتارهای بسیار کمی «قابل قبول»تلقی می شود وبیشتر رفتارها«غیرقابل قبول»هستند.
گفتیم «دیگران»نیز در این نوسان دخالت دارند.از نظربعضی از معلمان ،دانش آموزان بخش زیادی از این عوامل ،یعنی «دیگران»را تشکیل می دهند و عده ایدیگر معتقدند که این طور نیست و دانش آموزان تاثیر کمی بر این عامل دارند.البنه پذیرش این ساده است. طرز لباس پوشیدن دانش آموزان ،رفتار آنان در کلاس و توجهشان به وضعیت بهداشت فردی باعث می شود که آنها سهم بیشتر یا کمتری در این موضوع داشته باشند و رفتار آنها نیز کمتریا بیشتر برای معلم قابل قبول باشد. ما نمی توانیم به طور یکسان در همه اوقات ،همه رفتارهای دانش آموزان خود را قابل قبول بدانیم؛ زیرا این امر از قدرت انسان خارج است.
محیط نیز در این نوسانات نقش دارد؛زیرا در محیط است که رفتار ها انجام می گیرد ،خواه رفتاری قابل قبول باشد یانباشد،مثلا"رفتار «قابل قبول»   یک دانش آموز که با نبودن مدیر بالا ی سر او انجام پذیرد ،ممکن است با ورود ناگهانی مدیربه داخل کلاس «غیرقابل قبول»تلقی شود.
از این جهت بسیار مهم است که با استفاده از این الگو، فرد تصمیم بگیرد        که آیا رفتار دیگران برایش قابل قبول است یا نه.گوردون شیوه ای را برای حالت نخست و شیوه ای دیگر برای حالت دوم در نظر می گیرد.این شیوه ها که همان مهارت های پاسخی هستند،باید با تصمیم اولیه فرد«قابل قبول»یا «غیرقابل قبول» همخوانی داشته باشند.
معلم اثربخش
تشــویــق
دانش آموزان را باید به خاطر توجه و تلاشی که برای یادگیری می کنند، تشویق کرد. دانش آموزان، اغلب نه برای توجه و تلاش بیش تر ترغیب می شوند و نه به خاطر توجه و تلاشی که برای یادگیری می کنند، تشویق کرد. دانش آموزان اغلب نه برای توجه و تلاش بیشتر ترغیب می شوند و نه به خاطر توجه و تلاشی که برای یادگیری می کنند، پاداش می گیرند. تحسین ساده رفتارهای مطلوب،در بسیاری از موقعیتها و برای بسیاری از دانش آموزان موجب تحیر و شگفتی می شود. در صورت لزوم میتوان از تقویت کننده هایی همچون کربن ( token) که می توانند در ازای کالا یا خدمات معاوضه شوند و یا دادن وقت اضافی به دانش آموزان برای تمام کردن کاری که می خواهند انجام دهند، استفاده کرد.
یــــــــــــــــــادآوری
باید به دانش آموزان کمک کرد تا راهبرد هایی را برای یادگیری اتخاذ کنند.به ویژه برای یادآوری آنچه تدریس شده است و به کارگیری آنچه یادگرفته اند.به دفعات به دانش آموزان گفته می شود که چه چیزهایی را باید یاد بگیرند و برای یاد گرفتن ، لازم است چه چیزهایی را بدانند یا انجام دهند. حتی ممکن است به آنها گفته شود که چرا مجبورند بعضی چیزها را یاد بگیرند.در حالیکه اغلب ،چگونه یاد گرفتن به آنها آموخته نمی شود.
راهبردهای زیر از جمله راهبردهایی هستند که می توان آنها را به دانش آموزان آموخت:
۱. راهبردهای تمرین ذهنی ( rehearsal ) :
یعنی به طور فعال برشمردن یا نام بردن چیزهایی که قرار است یاد گرفته شوند.
۲. راهبردهای تشــریحی ( elaboration strategies ) :
روش های افزودن یا بسط دادن آنچه قرار است آموخته شود.
۳. راهبردهای سازمانــی ( organizational strategies) :
شیوه های قرار دادن آنچه یاد گرفته می شود ، در چارچوبی بزرگ تر.
۴. راهبــــردهای پایشــی ( monitoring strategies ):
 
طریقه های رسیدگی به پیشرفت خود در جهت یادگیــری.
معلمان کارا باید بتوانند، زمینه همه یا هریک از راهبردها را برای دانش آموزان فراهم آورند.
نگه داشتــــــن دانش آمـــــوز در فضای یادگیــــــری
معلمان باید موقعیت هایی را در کلاس به وجود آورند که باعث حفظ و نگهداری ( holding power ) دانش آموزان در فضای یادگیری شوند. چنین موقعیت هایی این امکان را فراهم می سازند که دانش آموزان به طور پیوسته در فرآیند یادگیری درگیر شوند و این درگیری تداوم یابد. به عبارت دیگر ، این موقعیت ها ، قدرت نگاه داری و حفظ توجه و درگیری دانش آموزان را از مزاحمت ها و عوامل پرت کننده حواس حفظ می کنند. در این موقعیتها، دانش آموزان به طور مداوم در یادگیری خویش مشارکت می کنند و نیازی نیست که برای آموزش، منتظر مساعدت دیگران بمانند. چنین موقعیت هایی متضمن فعالیت هایی هستند که از طریق آنها دانش آموزان می توانند، چیزهایی بسازند یا انجام دهند. به این طریق است که دانش آموزان به طور فعال درگیر یادگیری می شوند.
جلب تــوجه
در جریان ارائه مطالب، معلمان باید از راهکارهایی که توجه دانش آموزان را جلب و آنها را درگیر یادگیری می کنند، بهره بگیرند. معلمانی که در پی بهبود کارایی خود هستند، می توانند از راهکارهای متعددی استفاده کنند.آنها می توانند سوال هایی بپرسند و تکالیف کوتاهی بدهند برای اینکه شاگردانشان درباره آنچه ارائه می شود، فکر کنند. در این مورد می توان به استفاده از تمرین های محاسبات ذهنی ( emental computation exercises ) در کلاس های ریاضی و همچنین طرح سوال هایی که پاسخ آماده ندارند و سوال هایی که ایجاب می کنند دانش آموزان عقیده ای را بیان کنند و از آن دفاع نمایند ،اشاره کرد. پاسخ به اینگونه سوالها معمولا مستلزم آن است که دانش آموزان به جای اتکاء به پاسخ های برنامه ریزی شده و طوطی وار ،درباره آنها فکر کنند .گاهی معلمان می توانند از دانش آموزان درباره پاسخی که دانش آموز دیگری داده است، سوال کنند.در این صورت، دانش آموزان باید از آنچه در کلاس مورد بحث قرار گرفته است ،آگاه شوند و هر لحظه، آماده مشارکت در گفت و شنود کلاس باشند.
حـــرکت در بین دانش آمــوزان
در جریان انجام تکلیف های انفرادی، معلمان باید بین دانش آموزان حرکت کنند و بر کار آنها نظارت داشته باشند. این توصیه به دو منظور صورت می گیرد، اول اینکه حضور فیزیکی معلم در کنار دانش آموزان، دقت و توجه آنها را به تکلیفی که در دست دارند ، افزایش می دهد. دوم که مهمتر از اولی است، این است که معلم با نظارت بر کار دانش آموزان می تواند در صورت نیاز مساعدت های لازم را به آنها بکند.
محبـت به دانش آموزان
معلمان باید علاقه و محبت خود را هم به صورت کلامی و هم از طریق ابزارهای غیر کلامی چون: توجه تمام و کمال به دانش آموزان، حفظ و تداوم ارتباط چشمی با آنان، لبخند زدن و ایماء و اشاره نشان دهند.
ما اغلب فراموش می کنیم که اکثر دانش آموزان برای معلمانی که برای آنها محبت می کنند و معلمانی که آنها را مورد احترام قرار می دهند، هر کاری را انجام می دهند. در بیشتر موارد، دانش آموزان حاضرند هر کاری کنند تا تایید چنین معلمانی را به دست آورند. آشکار است که معلمان باید در ابراز علاقه و محبت خویش نسبت به دانش آموزان صادق باشند وگرنه، احترام آنان نزد دانش آموزانی که ریاکاری و دورنگی می بییند، رو به افــول می گذارد.


Cialis generic
پنجشنبه 2 فروردین 1397 11:34 ب.ظ

Nicely put. Cheers.
rx cialis para comprar cialis generico cialis vs viagra prezzo di cialis in bulgaria cialis pills price each ou trouver cialis sur le net we like it safe cheap cialis enter site natural cialis prescription doctor cialis we recommend cialis best buy
bike unchained cheats
یکشنبه 6 اسفند 1396 03:59 ب.ظ
سلام من هستم، من نیز روزانه این صفحه وب را بازدید می کنم، این وب سایت واقعا محتاط است
و بازدیدکنندگان واقعا به خوبی افکار عمومی را به اشتراک می گذارند.
iron knights cheats
جمعه 4 اسفند 1396 07:47 ب.ظ
وای، این چیزی است که من دنبالش بودم، چه
یک ماده! در اینجا در این وبلاگ حضور دارید، با تشکر از مدیر این وب
صفحه
cheap phone psychics
دوشنبه 20 شهریور 1396 05:10 ق.ظ
چطوری سوال سریع که کاملا موضوعی است آیا می دانید چگونه سایت خود را به صورت دوستانه بسازید؟
هنگام مشاهده از سیب من، وبسایت من عجیب است
آیفون من سعی می کنم یک قالب یا افزونه پیدا کنم که شاید بتواند این را حل کند
موضوع. اگر پیشنهادی داری در میان بگذار. قدردانی آن
cheap phone psychic reading
یکشنبه 19 شهریور 1396 11:49 ب.ظ
این بسیار جذاب است، شما خیلی حرفه ای هستید
وبلاگ نویس من RSS خوراک خود را پیوستم و برای جستجوی بیشتر از آن نشستم
پست شگفت انگیز شما علاوه بر این، وب سایت شما را به اشتراک گذاشتم
سایت من در شبکه های اجتماعی من
cheap phone psychic readings
یکشنبه 19 شهریور 1396 09:53 ب.ظ
من حتی نمی فهمم که چطور به اینجا متوقف شدم
اما معتقدم که این ارسال یک بار خوب بود. انجام میدهم
نمیدانستید چه کسی هستید، مطمئنا شما برای کسانی که در حال حاضر نیستند، به یک وبلاگ نویس مشهور میروید.
به سلامتی!
std testing near me
یکشنبه 19 شهریور 1396 08:21 ب.ظ
Hi, i think that i saw you visited my web site so i came to “return the favor”.I'm attempting to find things to improve my site!I
suppose its ok to use a few of your ideas!!
Why does it hurt right above my heel?
شنبه 14 مرداد 1396 02:19 ب.ظ
First off I would like to say great blog! I had a quick question in which I'd like to ask
if you do not mind. I was interested to know how you center yourself and
clear your head before writing. I've had a tough time clearing my thoughts in getting my ideas out there.
I truly do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are lost
just trying to figure out how to begin. Any ideas or hints?
Kudos!
chaturbatetokenshack.online
پنجشنبه 12 مرداد 1396 09:14 ب.ظ
I am not sure where you are getting your info, but great
topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more.
Thanks for wonderful information I was looking for this information for my mission.
Penni
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:36 ب.ظ
After going over a handful of the blog posts on your
website, I seriously like your way of blogging.
I saved it to my bookmark site list and will be checking
back soon. Please visit my website as well and let me know your opinion.
http://raisaforshaw.wordpress.com/
چهارشنبه 28 تیر 1396 01:41 ب.ظ
Woah! I'm really digging the template/theme
of this website. It's simple, yet effective. A lot of times it's difficult to get that "perfect balance" between user friendliness and visual appearance.

I must say you have done a awesome job with this.
In addition, the blog loads very quick for me on Opera. Excellent
Blog!
at home std test
یکشنبه 4 تیر 1396 07:35 ب.ظ
بسیار core از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن مناسب اصل
آیا واقعا حل و فصل کاملا با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر جملات شما در واقع موفق به من مؤمن اما فقط برای بسیار در حالی که کوتاه.

من هنوز مشکل خود را با جهش در مفروضات و
شما ممکن است را خوب به پر کسانی که شکاف.
که شما که می توانید انجام من خواهد مطمئنا
تا پایان مجذوب.
Jonah
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 11:34 ب.ظ
Excellent post. Keep posting such kind of information on your site.
Im really impressed by your site.
Hey there, You have performed an incredible job. I'll
certainly digg it and in my view suggest to my friends.

I am confident they will be benefited from this website.
Junior
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 10:13 ق.ظ
Its like you read my thoughts! You seem to grasp a
lot approximately this, such as you wrote the guide in it or
something. I think that you simply could do with a few p.c.

to pressure the message house a little bit, but other
than that, that is wonderful blog. An excellent read.
I'll definitely be back.
BHW
جمعه 25 فروردین 1396 05:34 ق.ظ
Superb, what a web site it is! This website gives useful information to
us, keep it up.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 08:48 ق.ظ
Good day! I just would like to give you a big thumbs up for the excellent information you have
got right here on this post. I am coming back to your website for more soon.
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 06:33 ب.ظ
you are actually a good webmaster. The site loading speed is amazing.
It kind of feels that you are doing any unique trick.
Also, The contents are masterwork. you've done a magnificent job in this matter!
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 08:06 ق.ظ
Greetings from Carolina! I'm bored to tears at work so I decided to check out your
site on my iphone during lunch break. I enjoy the information you present here and can't wait
to take a look when I get home. I'm surprised at how fast your blog loaded
on my cell phone .. I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyhow,
superb blog!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

درباره وبلاگ

مدیر وبلاگ : محمد ممشلی

آخرین پست ها

جستجو

نویسندگان