تبلیغات
علوم تربیتی - درمان ترس از مدرسه
علوم تربیتی

آرشیو موضوعی

آرشیو

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

درمان ترس از مدرسه

درمان ترس از مدرسه
اصطلاحترس از مدرسه به معنای ترس كودك از مدرسه رفتن است.
ترس یا هراس و اضطراب به معنی خطر ناگهانی است. ترس متناسب با خطر است و اضطراببه ترس بدون منشأ گفته می‌شود. ترس مرضی یا فوبیا ترسی شدید و عودكننده و غیرمنطقیاست؛ ترسی كه به یك شخص، حیوان، شیء یا یك موقعیت معطوف می‌شود و موجب اجتناب ازموضوع ترساننده است.

كودك مبتلا به ترس از مدرسه، معمولاً كار مدرسه‌ای خود را خوب انجام می‌دهد و ازبهره هوشی خوبی برخوردار است. كودكی كه از مدرسه می‌ترسد نزد مادرش می‌ماند ولیكودك فراری از مدرسه در خیابان‌ها گردش می‌كند و از بهره هوشی كمتر از متوسطبرخوردار است.
ترس از مدرسه در كودكان مدرسه‌رو و در هر سنی كه باشند دیده می‌شود، اما مشكلبین 5 الی 8 سالگی دیده شده و در 11 و 12 سالگی معمول و رایج‌تر است و هر2جنس به آنمبتلا می‌شوند؛ البته دخترها كمی‌بیشتر از پسرها.
 در تمام طبقات اجتماعی این ترس مشاهده می‌شود. مخالفت كودك برای رفتن به مدرسهمعمولاً در روزها و هفته‌های نخستین سال تحصیلی همراه با علائم جسمانی یا گریستنمداوم است.
 ترس از مدرسه سبب می‌شود كه كودكان در مواردی به تعارض روی آورند و اقدام بهانجام اعمالی كنند كه باعث نگرانی والدینشان شود، تا آنها به این نتیجه برسند كهكودك را نباید به مدرسه فرستاد. گاهی ممكن است كودك به‌واقع بیمار شود؛ در این صورتلازم است برای معالجه او اقدام كرد.
 فوبیای مدرسه معمولاً صبح زود رخ می‌دهد و در مواقعی كه مدرسه رفتن منتفی استفروكش می‌كند و در روزهای تعطیل یا روزهای آخر هفته كمتر دیده شده یا اصلاً دیدهنمی‌شود.
ترس از مدرسه دارای شدت و ضعف است. حالت شدید آن بیشتر در كلاس‌های اول تا سوماست. كودك دائماً از دردهای گوناگون می‌نالد،دچار كم‌خونی، بی‌خوابی و بی‌اشتهایی‌است و هضم غذایش با دشواری همراه است.
 علل ترس از مدرسه
ترس از مدرسه تقریباً همیشه به یكی از2علت زیر برمی‌گردد؛ ترس مربوط به مدرسه یاترس مربوط به خانه. ممكن است خانواده كودك را از چیزهای موهوم ترسانده باشند.تغییرو مواجهه با اشخاص تازه و مخصوصاً در مورد كودكان كم‌رو كه دچار عدم احساس امنیتدرونی و عدم اعتمادبه‌نفس هستند نیز می‌تواند موجب فوبیای مدرسه شود. گاهی آنچه ترساز مدرسه به نظر می‌آید در واقع ترس از ترك منزل است.[چطور اعتماد به نفس کودک را تقویت كنیم]
 گاهی وقوع حوادثی ناگوار در خانواده موجب می‌شود كودك تصور كند اگر به مدرسهبرود و دور از محیط خانواده باشد اتفاق ناگواری پیش خواهد آمد. رایج‌ترین تصوری كهدرباره ترس از مدرسه وجود دارد این مشكل را ناشی از «اضطراب جدایی» می‌داند.
 تصور اصلی بر این است كه مادر و كودك به گونه‌ای شدید به یكدیگر وابسته‌اند،وابستگی شدید كودك برایش این ترس را به وجود می‌آورد كه امكان دارد برای خود یامادرش اتفاقی روی دهد. ماندن كودك در خانه نیازها و اضطراب‌های كودك را ارضامی‌كند. هر چند این نگرش در بین نظریه‌پردازان بسیار رایج است اما عاقلانه نیست كهدر تمام موارد این اختلال را ناشی از چنین علتی بدانیم.
دیدگاه تحلیل روانی، كودك مبتلا به ترس از مدرسه را كودكی می‌داند كه نسبت بهوالدینش تمایلات پرخاشگرانه دارد و از اینكه تمایلاتش را در ترس از ترك و جدا شدناز پدر و مادر ابراز كند عاجز است، از این‌رو به گذشته باز می‌گردد و به یكنیازمندی قبلی توسل می‌جوید و خشم خود را از دنیای خارج و به ویژه از مدرسه ظاهرمی‌كند.
ترس از مدرسه اغلب حاصل خصومت و كینه‌توزی متقابل و سركوب شده بین دختر و مادراست كه در ارتباط دختر با مدرسه متبلور می‌شود.
 برخی از متخصصان نیز برترس واقعی از مدرسه تأكید ورزیده‌‌اند و تجربه‌هایتكان‌دهنده در محیط مدرسه را باعث شرطی شدن ترس كودكان می‌دانند. در دیدگاه رفتاری،تأثیری كه توجه در تقویت اضطراب جدایی دارد در ماندگاری ترس شرطی نیز مؤثر است.
 درمان ترس از مدرسه
معلم و والدین باید از شیوه‌ها و وسایل مختلف كمك به كودكان برای غلبه برترس ازمدرسه استفاده كنند. روش‌های منفی و غیرمؤثر درمان از ترس از مدرسه عبارت استاز:
 1 – نادیده گرفتن ترس از مدرسه
 2 – دور نگهداشتن كودك از موقعیت ترسناك (مدرسه)
 3 – برخورد غیرمنطقی و خشونت‌بار با ترس كودك
 روش‌های مثبت و مؤثر از دیدگاه صاحبنظران استفاده از روش‌های رفتار درمانی است. اكثر درمانگران بر این باورند كه بازگشت سریع كودك به مدرسه از اهمیت زیادیبرخوردار است. نگرش‌های روانكاوی، بر تقویت «خود كودك» تأكید دارد. شیوه‌هایی مانندحساسیت‌زایی نظام‌داریا مواجهه‌سازی هدایت شده كه برای كاهش اضطراب یا سایر فوبی‌هابه كار می‌آید، در درمان ترس از مدرسه نیز كاربرد دارد.
مواجهه‌سازی بر این امر تأكید می‌كند كه حتی اگر كودك سردرد و سایر علائم اضطرابرا نشان دهد باید به مدرسه برود؛ در این صورت به‌تدریج علائم فروكش خواهد كرد امادر صورت ماندن كودك در منزل به احتمال قوی علائم تثبیت خواهند شد. در همین حال لازماست والدین كودك از همان ابتدا مدیر و معلم كودك را در جریان وضعیت او قرار دهند،چون این كودكان به توجه خاص نیاز دارند.
از دیگر صورت‌های مواجهه‌سازی این است كه یكی از والدین كودك چند روزی در دفترمدرسه حضور داشته باشند و كودك به كلاس برود و پس از مدت مشخصی كه به تدریج اینزمان افزایش می‌یابد بتواند از كلاس خارج شده و والدین خود را ببیند و این برنامهتا عادی شدن رفتار كودك در مدرسه ادامه داشته باشد.
در روش دیگر می‌توان با معلم به توافق رسید كه كودك روز اول فقط به كلاس برود ودرس خود را پس دهد و تكلیف روز بعد را بگیرد و به منزل برگردد و به تدریج میزانحضور او در مدرسه عادی شود.
 استفاده از الگو و سرمشق نیز كه عملاً در مدرسه و كلاس صورت می‌گیرد كمك خوبیبرای مواجهه‌سازی است. در این روش كودكانی كه با ذوق و شوق آمد و شد و بازی می‌كنندو همكاری خوبی در مدرسه دارند عملاً به عنوان الگو یا سرمشق كودك وارد عمل می‌شوند. والدین و معلمان نیز این موقعیت را باید برای كودك بازگو كنند.
بنابراین یاری گرفتن از كودكانی كه بدون ترس و همراه با علاقه در مدرسه و كلاسحضور دارند الگوهای خوبی برای سرمشق‌گیری كودكان مبتلا به ترس از مدرسه هستند.
 قرارداد بستن و استفاده از پاداش یكی دیگر از روش‌های درمانی ترس از مدرسه است. منظور این است كه انتظاراتی كه والدین و معلم از كودك دارند با دادن پاداش تقویتشود.
استفاد از پاداش به ازای پیشرفت‌های كودك كمك موثری به از بین بردن سریع علائممی‌كند و همچنین مصاحبه و كشف واقع‌بینانه علت ترس كودك كه ممكن است نشأت گرفته ازاختلافات والدین و وابستگی به آنها یا بیان حكایت‌های غیرواقع‌بینانه در مورد زدنكودك در مدرسه و عوامل دیگری باشد باید از سوی والدین و معلم یا پزشك مورد ارزیابیقرار گیرد و برحسب مورد برای اصلاح و درمان او اقدام شود. گروهی از پژوهشگران دارودرمانی را نیز لازم تشخیص می‌دهند كه در موارد شدید و زیرنظر پزشك متخصص باید درمانصورت پذیرد
 

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

درباره وبلاگ

مدیر وبلاگ : محمد ممشلی

آخرین پست ها

جستجو

نویسندگان