تبلیغات
علوم تربیتی - آموزش پیش دبستانی در كشور انگلستان
علوم تربیتی

آرشیو موضوعی

آرشیو

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

آموزش پیش دبستانی در كشور انگلستان

آموزش پیش دبستانی
ساختار آموزشی
آموزش پیش دبستانی در كشور انگلستان در مهدهای كودك و مدارسآمادگی به كودكان رده های سنی 4-2 سال ارائه می گردد.با وجودی كه آموزش كودكانانگلیسی تا سن 5 سالگی اجباری نمی باشد، با این حال بالغ بر 96 درصد از كودكان ردههای سنی 4 سال و بالاتر در مراكز آموزشی پیش دبستانی ثبت نام می نمایند.
طبق آمار به دست آمده در سپتامبر سال98، در اسكاتلند 38% ازكودكان رده های سنی4-3 سال درمراكز آموزش پیش دبستانی ثبت نام نموده اند. تداركامكانات و اتخاذ شرایط ویژه آموزش پیش دبستانی از محل اختیارات و مقامات دپارتمانهای محلی آموزش و پرورش و هیئت های مدیره آموزش غیر رسمی تامین می گردد. با وجودیكه در قوانین آموزشی و مفاد اختیارات مقامات محلی دپارتمان های آموزشی(LEA )مسؤولیتتدارك امكانات آموزشی مقطع آموزش پیش دبستانی لحاظ نگردیده است اما با این حالهزینه های آموزشی مقطع آموزشی مذكور از محل بودجه دولتی حوزه آموزش، بودجه دوایرمحلی آموزش و پرورش و هیئت مدیره مدارس پیش دبستانی تأمین می گردد. به عبارت دیگردوایر محلی آموزش و پرورش (LEA ) عهده دار مسوولیت فراهم سازی شرایط مناسب برایكودكان رده های سنی2 تا 5 سال و شناسایی نیازهای ویژه مقطع آموزشی پیش دبستانی میباشند .پذیرش كودكان درمقطع آموزش پیش دبستانی با معیارهای تعیین شده توسط مدارس وبر اساس خط مشی های آموزشی دوایر محلی آموزش و پرورش LEA صورت می پذیرد كه از جملهاین معیارها می توان به بررسی نیازهای روانشناختی و آموزشی كودكان اشاره نمود. علاوه بر این، كلیه نهادها و مراكز ارائه دهنده خدمات اجتماعی كشور انگلستان ازمركز آموزشی پیش دبستانی برخوردار می باشند كه كودكان زیر 5 سال را تحت پوشش قرارمی دهند. عمده خدمات آموزش پیش دبستانی در كشور انگلستان از سوی ادارات خدماتاجتماعی با اختیارات محلی ارائه می گردد.گفتنی است كه مراكز مذكور بر پایه درجهنیازمندی كودكان به كمك متخصصین و خانواده های انگلیسی درجهت ارائه خدمات آموزشی،بهداشتی و روان شناختی كودكان فعالیت می نمایند. كلیه مؤسسات آموزشی پیش دبستانیتحت نظارت ادارات محلی و مركزی آموزش و پرورش از سوبسیدهای آموزشی برخوردار میگردند. لازم به ذكر است، آن دسته از مراكز آموزشی پیش دبستانی كه تحت حمایت دوایرمحلی آموزش و پرورش (LEA ) اداره می گردند، به طور كامل تحت حمایت های مالی دولتینیز قرارمی گیرند. علاوه بر این مراكز آموزش خصوصی پیش دبستانی نیز فعالیت دارند كهتوسط والدین و انجمن های آموزش خصوصی سازمان دهی، نظارت و تأمین اعتبار میگردند.طبق آخرین آمار بدست آمده طی سال1993، 51 درصد از كودكان رده های سنی4-3سالبریتانیایی در مراكز پیش دبستانی دولتی و4درصد نیز در مدارس پیش دبستانی خصوصی ثبتنام نمودند. طی سال های 92/1991 در ولز، 5/68 درصد از كودكان در مدارس پیش دبستانیدولتی و 5/1 درصد در مدارس پیش دبستانی خصوصی ثبت نام نمودند.
به طور كلی می توان گفت كه بالغ بر90درصد كودكان بریتانیایی ردههای سنی5-2 سال، از شرایط لازم جهت حضور در مراكز آموزش پیش دبستانی برخوردارمیگردند.درمورخه نوامبر1994، دولت انگلستان توجه عمده ای بر تأسیس اماكن آموزشی پیشدبستانی ویژه كودكان رده هاس سنی 5-2 سال متمركزداشت.از جمله اصلی ترین اهداف مقطعآموزش پیش دبستانی می توان به توسعة مهارت های شناختی، فیزیكی، زبانشناسی، عقلانی،اجتماعی كودكان و شخصیتی كودكان رده های سنی5-2سال اشاره نمود. از مدارس پیشدبستانی كشور انگلستان تحت عنوان مراكز تضمین كننده سلامت فیزیكی و روانی كودكانیاد می گردد.گفتنی است كه دوره های آموزشی پیش دبستانی كه توسط دوایر محلی آموزش وپرورش LEA ارائه می گردند، 5 روز در هفته از ساعت9صبح تا 3 بعد از ظهر دایرمی باشد. مراكز پیش دبستانی خصوصی نیز معمولاً از ساعت30/7 تا 6 بعد از ظهر در سراسر سال بهارائه خدمات آموزشی پیش دبستانی مبادرت می نمایند. دانش آموزان مراكز آموزش پیشدبستانی مطابق سن و با توجه به ابعاد كلاس ها گروه بندی می گردند. مطابق قانون مصوبسال1989، ویژه آموزش كودكان، حضور حداقل 2 كارمند برای تعداد 26 كودك درمهدهای كودكو 2 كارمند برای تعداد 20 كودك در كودكستان ها ضرروی است.این درحالی است كه اینمیزان در مهدهای كودك روزانه، به نسبت1 به8 تقلیل می یابد. خدمات آموزش پیش دبستانیدر كودكستان و مهدهای كودك كشور ایرلند به شهروندان ایرلندی ارائه می گردد .طبق خطمشی جدید دولت ایرلند تا سال 2004، تدارك عمده آموزشی به این مقطع آموزشی تعلقخواهد گرفت. طبق آمار به دست آمده طی سال های93 – 1992، تعداد مدارس پیش دبستانیكشور ایرلند بر88مدرسه تمام وقت، تعداد معلمین و مربیان آموزشی پیش دبستانیبر164مربی و تعداد كودكان ثبت نامی بر4500 نفر بالغ می گردد.
برنامه های آموزشی و ارزشیابی تحصیلی
مقررات خاصی در خصوص برنامه ریزی درسی، روش تدریس و یا ارزیابیتحصیلی مراكز آموزش پیش دبستانی كشور انگلستان وضع نگردیده است . از این روی مدیرانو كادر آموزشی مؤسسات به صورت مستقل به تبیین برنامه های آموزشی مبادرت می نمایند.
در سال1989، طبق دستورالعمل تهیه شده توسط هیئت ارشد نظارت آموزشیكشور، كادر آموزشی مراكز آموزش پیش دانشگاهی به گذراندن9ماده آموزشی تحت عناوینهنری، اجتماعی، زبانشناسی، ریاضی، اخلاق، فیزیك، علمی، فنی و حرفه ای و مذهبی درمدارس آموزش پیش دبستانی موظف گردیدند.

طرح های آموزشی
از جمله مهمترین طرحهای به اجرا در آمده در مراكز آموزش پیشدبستانی انگلستان و ولز میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
1- طرح توسعه آموزش پیش دبستانی
اجرای طرح توسعه آموزش پیش دبستانی در ایرلند شمالی به احداث بیشاز 900 مركز جدید آموزشی ظرف مدت 4 سال منجر گردیده است. از جمله مهم ترین مشخصهدوره آموزشی پیش دبستانی درایرلند كه وجه تمایز این كشور با كشور انگلستان نیزمحسوب می گردد می توان به اجباری نبودن حضور كودكان درمراكز آموزش پیش دبستانیاشاره نمود.لازم به ذكر است كه ارزیابی عمل كرد طرح توسعه آموزش پیش دبستانی درایرلند توسط بنیاد كودكان ایرلندیEU و سازمان تأمین اجتماعی ایرلند صورت میگیرد.بیش از 5 میلیون پوند طی مدّت 5 سال اخیر توسط بنیاد كودكان ایرلندی EU جهتمراقبت از كودكان ایرلندی و احداث تعداد 100 كلوپ بازی در نواحی مختلف كشور اختصاصیافته است.احداث مراكز تفریحی مذكور امكان فعالیت والدین كودكان رده های سنی 5-3سال را فراهم آورده است.گفتنی است كه با اختصاص بودجه مازاد 10 میلیون پوندی بهبنیاد كودكان ایرلندی EU، بالغ بر12000 مركز مراقبتی كودكان در اماكن غیرآموزشی(خارج از مدارس) احداث گردیده است.
2-طرح ملّی مراقبت از كودكان
در مورخه می 1998، دپارتمان آموزش و استخدام(DFEE)، سازمان تأمیناجتماعی(DSS) و دپارتمان زنان با مشاركت یكدیگر، به ارائه طرحی با عنوان برآوردهسازی احتیاجات كودكان انگلیسی مبادرت نمودند. گفتنی است كه طرح مذكور به عنوان طرحاستراتژی ملی مراقبت از كودكان مطرح می باشد.به عبارت دیگر طبق طرح مذكور دولتانگلستان مسؤولیت مراقبت از كودكان رده های سنی14- 5 سال اعم از مراقبت های رسمی ویا غیر رسمی را بر عهده دارد.
تا به نیازها و روشهای لازم در جهت مراقبت مناسب از دانش آموزانبرخوردار از والدین شاغل، بپردازد. هدف از طراحی و اجرای چنین راهبردی، ایجاد مراكزمراقبتی برای6 /1 میلیون كودك انگلیسی تا سال 2004 می باشد.مطابق طرح فوق، بالغبر45 هزار مركز مراقبتی جدید در جوار مراكز مراقبتی روزانه ایجاد خواهد شد. راهبردهای مشابهی نیز در مناطق ولز و اسكاتلند به مورد اجرا در آمده است. طی سالهای(2002- 1998) بودجه ای معادل470میلیون پوند جهت حمایت از سیاست و استراتژی ملیمراقبت از كودكان از محل بودجه دولت انگلستان به این امر اختصاص یافت. گفتنی است كهبالغ بر170میلیون پوند از این مبلغ توسط مؤسسات حمایتی خصوصی با عنوان(NOF) تأمینمی گردد.مهم ترین هدف مؤسسات مذكور مراقبت از165 هزاركودك مستقر در سراسر كشورانگلستان تا سال 2003می باشد.استراتژی ملی مراقبت از كودكان بصورت محلی برنامه ریزیشده و از طریق150سازمان حمایتی كودكان انگلیسی(EYDCPS) اجرا می گردد.
گفتنی است كه دپارتمان آموزش انگلستان(DFEE) اصلی ترین مجری وسرمایه گذار طرح مراقبتی كودكان انگلیسی می باشد كه با اختصاص بودجه سالیانهمعادل57میلیون پوند در جهت اجرای هر چه جامع تر طرح مذكور تلاش می نماید.لازم بهذكر است كه بودجه دولتی فوق جهت اجرای برنامه ها و طرح های ذیل هزینه می گردد:
1-اجرای تعداد 40هزار برنامه مراقبتی با عنوان مراقبت از كودكاندر خارج از محیط های آموزشی(DSC)
2-احداث تعداد 10هزار مركز مراقبتی ویژه كودكان پیش دبستانی تارده سنی 14 سال
3-احداث تعداد10 هزار مركز جدید مراقبتی خارج از مدرسه توسطشورای سرمایه گذاری آموزش
لازم به ذكر است كه از بودجه سالیانه 57 میلیون پوندی طرح مذكور،مبلغ 7 میلیون پوند توسط شوراهای تربیتی(TEC) و بالغ بر6 میلیون پوند نیز توسطمراكز آموزش عالی تأمین اعتبار می گردد.طی سال 99- 1998 طرح توسعه آموزش پیشدبستانی (مقدماتی) پاره وقت كودكان رده های سنی4 سال و بالاتر در مشاركت با بخش هایخصوصی به اجرا گذارده شد.لازم به ذكر است كه در طرح مذكور اطلاعاتی در خصوص چگونگیمراقبت از كودكان و چگونگی ارتباط كودكان رده سنی 4 سال با آموزش های مقدماتی ارائهگردیده است.مسؤولیت قانونی برقراری امنیت در مراكز آموزشی ویژه كودكان رده سنی 4سال بر عهده مقامات محلی آموزشی كشور می باشد.طی سال1999 بالغ بر390میلیون پوند جهتراه اندازی تعداد190 هزار مركز آموزشی مقدماتی ویژه كودكان رده های سنی 4-3 سالتخصیص یافت.
علاوه بر این، بالغ بر45میلیون پوند نیز میان57 مركز آموزشیمحلی(LEA) درجهت اجرای برنامه های مراقبت از كودكان رده های سنی14-3 سال و احداثمراكز آموزشی مقدماتی توزیع گردید.عمل كرد مراكز آموزشی مقدماتی توسط دایرهاستانداردهای آموزشی(OFSTED) مورد نظارت و ارزیابی قرار می گیرد.طبق قوانین نظامآموزشی مصوب 1998، دولت انگلستان متعهد است كه سیستم واحدی از قوانین آموزش مقدماتیو مراقبتهای روزانه طراحی و ارائه نماید.از این روی و در جهت نیل به هدف مذكور،دپارتمان آموزش انگلستان(DFEE)تحت نظارت دولت به مشاوره های گسترده ای با سازمانهایبهداشت و مراكز آموزشی در زمینه ارائه آموزش های مقدماتی و مراقبت های روزانهبهداشتی به كودكان مبادرت نموده است.از جمله مهم ترین مفاد مذاكرات و مشاورات مذكورمی توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1-مشاركت با مقامات محلی در جهت جذب پرستاران كودك (ژانویه سال 1999)
2-تشكیل انجمن پرستاران كودك در جهت نظارت بر عمل كرد آنان
3-ارائه خدمات مشاوره به والدین در خصوص استخدام پرستارانكودك
از جمله برنامه های ویژه دپارتمان آموزش انگلستان(DFEE) درخصوصبرگزاری دوره های آموزشی و مراقبت روزانه از كودكان طی سال2001میلادی می توان بهموارد ذیل اشاره نمود:
1-اختصاص30 میلیون پوند بودجه اضافی طی 2 سال جهت تربیت تعداد 300مربی ویژه مراكز آموزش مقدماتی پیش دبستانی
2-ارائه خدمات به تعداد75هزاركودك در60 مؤسسه محلی LEA بر اساسشاخص محرومیت دپارتمان آموزشی انگلستان(DFEE)
3-تشكیل دایره محلی استاندارد های آموزشی جهت ارائه آموزش هایمقدماتی و مراقبت های بهداشتی روزانه به كودكان محلی
4-كسب اطمینان از صلاحیت مربیان آموزشی و بهداشتی ویژه كودكانرده های سنی8-3 سال
5-اعطای معافیت های مالیاتی به طرح های آموزشی- بهداشتی مقطعآموزش پیش دبستانی
3--مراكز محلی آموزش مقدماتی كودكان
تعداد 29 مركز محلی آموزش مقدماتی ویژه كودكان در مناطق مختلفكشور انگلستان فعالیت دارند. مراكز مذكور به ارائه خدماتی اعم از خدمات ارائه دورههای آموزشی مقدماتی، مراقبت از كودكان و حمایت از خانواده های برخوردار از فرزندانخردسال مبادرت می نمایند.دپارتمان آموزش انگلستان(DFEE) در حال ارزیابی و ارائهاستراتژی ملی در خصوص مراقبت از كودكان و ارائه آموزش های مقدماتی است تا از اینطریق نهادها و مراكز محلی نیز از این استراتژی در برنامه ریزی های آموزشی و مراقبتیخود در نواحی مختلف كشور بهره برداری نمایند.
طی سال99- 1998، بودجه ای بالغ بر500 هزارپوند در جهت ارتقاءكیفیت برنامه های آموزشی و مراقبتی پیش دبستانی و احداث مراكز تفریحی ویژه كودكانهزینه گردید.
هزینه بودجه اختصاصی فوق به ایجاد فضاهای آموزشی و مراقبتی مناسبو حمایت از تشكیل مراكز آموزشی- مراقبتی جدید ویژه كودكان سراسر كشور منجرگردید.
4--طرح مراقبتی خارج از مراكز آموزشی
طرح مراقبتی كودكان در محیط های خارج از مدرسه با عنوان(OSCI) ازسال1993، ارزیابی شده و به مورد اجرا گذارده شده است.در جهت تكمیل طرح تا اواخرمارس1999، تعداد 122856 مركز مراقبتی جدید تشكیل یافت.از زمان آغاز فعالیت طرحمذكور، مسؤولیت ارائه خدمات و پیشبرد طرح مراقبتی كودكان درخارج از محیط های آموزشیبرعهده شورای تربیتی انگلستان (Tec) بوده است.طی سال های99- 1998، دپارتمان آموزشانگلستان(DFEE) نیز در حمایت از طرح مراقبتی كودكان در خارج از محیط های آموزشی بهتشكیل40هزار مركز جدید مراقبتی ویژه كودكان مبادرت نمود.مسؤولیت نظارت بر استفادهاز بودجه طرح مراقبتی كودكان در خارج از محیط های آموزشی(OSCI) درجهت برآورده نمودننیاز های مراقبتی كودكان بر عهده سازمان حمایت از كودكان انگلیسی می باشد. گفتنیاست كه در حال حاضر، بودجه(OSCI) هم اكنون در جهت حمایت از ارتقاء ساختار كیفی وبرقراری انسجام در ساختار طرح مراقبتی كودكان در خارج از مدارس هزینه می گردد. لازمبه ذكر است كه سرمایه گذاری ها از طریق مقامات محلی و تحت نظارت سازمان حمایت ازكودكان انگلیسی (EYDCPS) به عنوان بخشی از سیاست های استراتژیك دولت در جهت ارتقاءكیفیت آموزشی و مراقبتی كودكان در مناطق مختلف كشور صورت می گیرد. شورای تربیتیانگلستان، نهاد مركزی مسئول مراقبت از كودكان است كه تحت نظارت سازمان حمایت ازكودكان انگلیسی((EYDCPS فعالیت می نمایند.هیئت نظارت بر صلاحیت های آموزشی(QCA) بهارائه ساختاری در جهت مشاوره آموزشی طی نوامبر 1998 مبادرت نموده و ساختار اولیهتعیین صلاحیت های ملی حوزه آموزشی در اكتبر1999 طراحی گردید.از افراد واجد صلاحیتخواسته شد تا جهت ارائه استوار نامه خود تا آوریل1999 اقدام نمایند.بدین ترتیبسرمایه گذاران تربیتی از موقعیتی برخوردار گردیدند تا برنامه های تربیتی خود را درنهادهای ملی تربیتی(NTO) به ثبت رسانند.از این روی دولت انگلستان متعهد به اعطایامكانات خاص به خانواده های كارگران گردید، تا از این طریق خانواده های مذكور بهصرف زمان بیشتری با كودكان خود مبادرت نمایند.
اعطای مرخصی های بدون حقوق و تعطیلات كاری به والدین كودكان، ازجمله این امكانات محسوب می گردد.در اسكاتلند، هدف دولت از ارائه آموزش های پیشدبستانی فراهم نمودن مراكزی جهت ارائه دوره های آموزشی پاره وقت كودكان رده های سنی 3 سال وبالاتر میباشد.
در اسكاتلند، نیز مقامات محلی مسئولیت ارائه آموزش های پیشدبستانی را بر عهده داشته و بودجه آموزشی پیش دبستانی نیز توسط مقامات محلی تأمینمی گردد.
گفتنی است كه بودجه های مذكور به واسطه تصویب لایحه آموزشاسكاتلند در سال 1996 و در جهت ارائه دوره های آموزشی پیش دبستانی سرمایه گذاری میگردند. لازم به ذكر است كه میزان بودجه مذكور طی سال (2000-1999) بر112میلیون پوند،طی سال2001- 2000 بر134میلیون پوند و طی سال 2002-2001 نیز بر 138 میلیون پوند بالغگردید.
طبق آخرین آمار بدست آمده طی سال1999 تعداد600 هزار كودك در مدارسپیش دبستانی ثبت نام نموده اند. در ماه می 1998، دولت به طراحی استراتژی مراقبت ازكودكان اسكاتلندی مبادرت نمود. استراتژی مذكور در جهت حمایت از خانواده هایاسكاتلندی از طریق حمایت و مراقبت از كودكان رده های سنی14- 5 سال طراحی گردید.هدفدیگر دولت، كسب اطمینان از مراقبت با كیفیت بالای كودكان اسكاتلندی و فراهم آمدنكلیه احتیاجات كودكان اسكاتلندی می باشد. در جهت نیل به چنین هدفی تا اواخرسال2001، تعداد5000 مربی جدید در مراكز آموزشی اسكاتلند تعلیم یافته و برنامه ریزیهای آموزشی و متد های سرمایه گذاری مورد ارزیابی قرار گرفته و ارتقاءیافتند.بر اساسبرنامه ریزی های جدید خانواده های كارگربرخوردار از2كودك از هزینه های مراقبتی وحمایتهای بیشتر دولتی برخوردار گردیده و بودجه های مربوطه نیز تا 4/8 میلیون پونددر سال افزایش می یابند.علاوه بر این بالغ بر 5 میلیون پوند بودجه اضافی طی سال 99-1998 و 25 میلیون پوند طی سال 2003-1999 در جهت توسعه طرح های مراقبتی كودكان درخارج از محیط های آموزشی هزینه می گردد.لازم به ذكر است كه عمده مبالغ اضافی بودجهاختصاص یافته در جهت اجرای طرح های مراقبتی و آموزشی كودكان اقلیت های قومی و نژادیمستقر در كشور هزینه می گردد.علاوه بر این مراكز تلفنی، جهت برقراری ارتباط باوالدین كودكان و ارائه خدمات اطلاع رسانی در زمینة طرح های مذكور به آنان احداثگردیده است.
در ایرلند شمالی نیز طرح استراتژی ملی مراقبت از كودكان ایرلندیدر مورخه 19 آوریل 1999 در جهت تقویت خدمات مراقبتی كودكان سراسر كشور به اجرا درآمد. در حال حاضر اكثریت مراكز مراقبتی كشور ایرلند توسط مراكز و بخش های خصوصیاداره می گردد. تعداد43200 مركز مراقبتی كودكان ایرلندی من جمله مهدهای كودكروزانه، مراكز تفریحی- ورزشی، انجمن پرستاران كودك، كلوپ های تفریحی خارج از محیطمدارس و اردو های تفریحی به ارائه خدمات مراقبتی مبادرت می نمایند.به عبارت دیگرمراكز فوق با ارائه خدمات مراقبتی بیش از13هزاركودك ایرلندی معادل 85 درصد از كلكودكان رده های سنی 5-3 سال را تحت پوشش قرار داده اند.طی سال های2002- 1999، بالغبر61 میلیون پوند بودجه اضافی جهت ارائه خدمات اولیه مراقبتی بیشتر به كودكاناختصاص یافت. علاوه بر این بالغ بر9میلیون پوند نیز به تربیت مربیان طرح مراقبت ازكودكان ایرلندی اختصاص یافت. لازم به ذكر است كه بالغ بر5 میلیون پوند از بودجه طرحمراقبت از كودكان از محل صندوق بنیاد كودكان اتحادیه اروپا تأمین می گردد.
 
5--طرح آغاز اطمینان
طرح آغاز اطمینان از جمله پروژه های محلی آموزشی است كه ازخانواده های برخوردار از كودكان زیر رده سنی4 سال حمایت می نماید. هدف از طراحی واجرای چنین طرحی، به مورد اجرا در آوردن تعداد 500 برنامه محلی تا سال 2004 درانگلستان است. گفتنی است كه با اجرای طرح آغاز اطمینان، بالغ بر400 هزار كودكانگلیسی تحت پوشش قرار می گیرند. طبق آمار بدست آمده تا سپتامبر2001، بالغبر437برنامه ارائه گردیده كه192 طرح، به ارائه خدمات مبادرت نموده اند كه از جملهچنین خدماتی می توان به برپایی جلسات ملاقات با والدین جدید ظرف2ماه اول تولد،حمایت در جهت مراقبت بهتر از كودكان، فراهم سازی امكانات تفریحی و سرگرمی، آموزشهایاولیه و دسترسی كودكان به مراقبتهای بهداشتی اشاره نمود. علاوه بر این، توصیه هایینیز درخصوص حمایت پس از تولد،تغذیه سالم و كسب شغل مناسب به والدین كودكان ارائه میگردد. لازم به ذكر است كه برنامه های آغاز اطمینان مشابهی در سایر قسمتهایبریتانیای كبیر به مورد اجرا گذارده شده است.
آمار آموزشی
نرخ مراكز و تعداد كودكان ثبت نامی مراكز آموزش پیش دبستانی طیسالهای93/1992
تعداد كودكان ثبت نامی
كادر آموزشی
مراكز آموزشی پیش دبستانی
انگلستان
200/53
600 /1
561
ولز
(تمام وقت) 029/1 (پاره وقت) 525/2
113
52
نرخ ثبت نامی كودكان رده های سنی4-3 سال در مراكزآموزش پیشدبستانی
كودكان رده های سنی4- 3 سال


 
4
3
2
سال تحصیلی
87%89
%94
%93
%93
%92
%93
%9
5%
38%
39%
36%
44%
45%
47%
49%
50%
5%6
%5
%6
%6
%6
%7
%7
%
90-89
91-90
92-91
94-93
95-94
96- 95
 97-96
 98- 97
با توجه به جدول فوق می توان گفت كه نسبت كودكان رده سنی 2 سال كهتحت تعلیم مراكز آموزش پیش دبستانی من جمله مهدهای كودك قرار گرفته اند تا سال 98-97 بر 70درصد بالغ گردیده است.نرخ ثبت نامی كودكان رده سنی 3 سال نیز از 40% طیسال 90-89 به 50% طی سال 98-97 افزایش یافته است. نرخ ثبت نامی كودكان رده سنی 4سال نیز از 90% طی سال 90-89 به 95% طی سال 98- 97 بالغ گردیده است.

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

درباره وبلاگ

مدیر وبلاگ : محمد ممشلی

آخرین پست ها

جستجو

نویسندگان